top of page

Projekt ovečka ruženka

Prečo práve ovečka ruženka?

 • deti kladne reagujú na motívy zo života, ktoré poznajú a vedia sa s nimi stotožniť

 • ako sprievodnú postavičku vzdelávania sme preto vybrali OVEČKU

 • na živote zvieratka deťom znázorníme témy súvisiace s environmentálnymi problémami, ich riešenia aj spôsoby, ako týmto problémom predchádzať

Čo je cieľom projektu ovečka ruženka?

 • cieľom projektu je zaujímavou formou priblížiť deťom, a cez nich ich rodinám, čo a akým spôsobom tvorí a ovplyvňuje životné prostredie

 • chceme poukázať na existujúce problémy a navrhnúť možné spôsoby prevencie i riešenia

To, na čom nám najviac záleží, je:

VODA

ODPADY

OVZDUšie

životné prostredie

Voda - marec

Témy: kolobeh vody, čo všetko ovplynňuje kolobeh vody v danom regióne...

Vieš, čo pijem?

ovecka%2520s%2520tienom_edited_edited.pn

odpad - apríl

Témy: Ako predchádzať tvorbe odpadu, separácia, recyklácia, kompostovanie, zero waste...

Aký odpad vzniká pri tvorbe produktov z ovčieho mlieka a vlny?

ovecka%20s%20tienom_edited.png

ovzdušie - máj

Témy: Čo ovplyvňuje ovzdušie v danom regióne, domácnosti, fabriky, doprava, CO2...

Kde sa mi najlepšie dýcha? no predsa v prírode! Vieš prečo?

ovecka%2520s%2520tienom_edited_edited.pn

životné prostredie - jún

Témy: ochrana prírody, les, pôda, šelmy našich lesov...

ovecka%20s%20tienom_edited.png

Kde žijem? no predsa tam, kde sa mi najlepšie dýcha, mám tam čerstvý vzduch, vodu a čisté prostredie

odborní garanti

voda

Ing. miloslav Drtil, phd.

 • prodekan FCHPT STU v Bratislave, vedúci oddelenia environmentálneho inžinierstva a člen výboru Asociácie čistiarenských expertov (AČE)

 • špecializuje sa na čistenie odpadových vôd, chémiu a úpravu vody, kalové hospodárstvo a zariadenia na spracovanie odpadov

 • problematike sa vo výskume aj pedagogicky venuje viac ako 35 rokov

 • 7 rokov praxe mimo akademickej pôdy ako vedúci technológ ČOV (Východoslovenské vodárne a kanalizácie) a 2 roky ako Plant Manager na ČOV v Paralimni, Cyprus

 • vypracoval a zúčastňoval sa na optimalizácii vyše 80 prevádzok v SR a v zahraničí

 • spolupracoval na tvorbe legislatívnych predpisov a noriem ochrany vôd

odpady

incien

Inštitút cirkulárnej ekonomiky je nezisková organizácia, ktorá spoločne so svojimi partnermi pracuje na projektoch umožňujúcich prechod z lineárneho chodu systému na cirkulárny. Je to rýchlo rastúci tím mladých a kreatívnych ľudí, ktorý predstavuje sieť profesionálov, rozširujúcich povedomie a osvojenie si princípov cirkulárnej ekonomiky na Slovensku.

ovzdušie

ing. jiří horák, phd.

Smokeman

Smokeman sa narodil v skúšobni Výskumného energetického centra o 5.52 26. júna v sedemdesiatych rokoch minulého storočia v Technickej univerzite v Ostrave. Jeho životným poslaním je zmenšovať dym z komínov a pomáhať k čistote ovzdušia. Táto edukačná šou je určená tak pre deti, ako aj pre dospelých a ponúka celú škálu zaujímavostí. Cieľom tejto šou je priblížiť spôsoby správneho spaľovania v lokálnych peciach širokej verejnosti.

životné prostredie

ing. jerguš tesák, wwf (world wide fund for nature wwf slovensko)

Pôsobil ako zoológ v Správe Národného parku Muránska planina, kde sa zaoberal predovšetkým mapovaním veľkých šeliem a hlucháních biotopov. Ing. Jerguš Tesák sa v súčasnosti angažuje predovšetkým vo World Wide Fund for Nature WWF Slovensko/WWF, aktívne sa venuje ochrane životného prostredia, najmä medzinárodným projektom zameraným na ochranu a manažment veľkých šeliem (vlk, rys, medveď), a predchádzaniu konfliktov medzi šelmami a človekom.

bottom of page