top of page
voda.png

Voda

ovecka%20s%20tienom_edited.png

Hovorí sa, že voda je Život. Chráňme si ho teda ako svoj vlastný.

Aký je kolobeh vody v prírode? Aká je voda u nás a čo v nej žije? A ako sa o ňu treba starať?

Projektový zámer je realizovaný s finančnou podporou Zeleného vzdelávacieho fondu 4/2022 formou dotácie z Environmentálneho fondu

bottom of page