top of page

Zelené vzdelávanie je občianske združenie, ktoré sa venuje vzdelávaniu v environmentálnej oblasti. Usiluje sa o informovanie verejnosti, od detí až po dospelých o environmentálnych problémoch a ich riešeniach.

 

Našou hlavnou činnosťou je vzdelávanie detí na prvom stupni základných škôl. Interaktívnou formou im vysvetliť spojitosti v životnom prostredí a prepojenie každodenného života detí a ich rodičov so stavom životného prostredia. Na reálnych príkladoch a projektoch je deťom vysvetlené ako môžu pomôcť k lepším podmienkam pre nás, zvieratá, rastliny a prírodu celkovo.

Naše ciele sú:
● objektívne informovať o všetkých zdrojoch environmentálneho znečistenia v jednotlivých regiónoch (doprava, priemysel,odpady atď.);
● motivovať deti aj rodičov, aby sa aktívne podieľali na ochrane životného prostredia  vo svojom regióne;
● poukázať na to, aká dôležitá je sila jednotlivca s mottom: „Každý môže začať sám od seba“;
● aktívne spolupracovať na riešeniach problémov znečistení životného prostredia.

bottom of page