top of page
pngkey.com-forest-tree-png-2369184.png

PRACOVnÝ ZOŠIT
ENVIRONMENTÁLNE VZDELÁVANIE

Snímka obrazovky 2024-05-01 o 20.17.58.png

NA STIAHNUTIE

O našom projekte :

Projekt zameraný na environmentálne vzdelávanie žiakov základných škôl v Ružomberku sa po rokoch úspešného pôsobenia rozširuje tvorbou pracovného zošitu pre žiakov prvého stupňa. Tento zošit, ilustrovaný postavami ako „ovečka Ružena“ a jej kamaráti, má za cieľ priblížiť deťom dôležité environmentálne témy ako voda, ovzdušie, odpady a príroda okolo nás hravou a zrozumiteľnou formou. Projekt nezvyšuje len povedomie detí, ale sprostredkovateľsky pôsobí aj na rodičov, čím podporuje prenos vedomostí z teórie do praxe. Ďalším benefitom je poskytnutie učebného materiálu pre učiteľov, ktorí tak môžu v oblasti environmentálneho vzdelávania efektívnejšie viesť a rozvíjať svoje metódy.

ruzenka learn.jpg

Cieľom projektu je komplexne posilniť environmentálne vzdelávanie žiakov prvého stupňa základných škôl. Sústredí sa na informovanie a zvyšovanie povedomia o ekologických problémoch, podporuje zapojenie rodičov do environmentálnych tém
a poskytuje učiteľom nové metódy a nástroje pre efektívnejšiu výučbu. Projekt zároveň klade základy pre kontinuitu a hĺbkové rozširovanie environmentálneho vzdelávania na vyšších stupňoch škôl, čím sa dlhodobo prispieva k ochrane a udržateľnému rozvoju životného prostredia.

pngkey.com-forest-tree-png-2369184.png

východisková situácia

Naša planéta čelí klimatickej a ekologickej kríze, ktorá si vyžaduje okamžité riešenia a zvyšovanie povedomia o environmentálnych otázkach. V tomto duchu sme vytvorili pracovný zošit určený pre žiakov prvého stupňa základných škôl, ktorý je súčasťou nášho dlhodobého projektu na rozšírenie environmentálneho vzdelávania. Tento zošit, distribuovaný do škôl po celom Slovensku, je navrhnutý tak, aby bol atraktívnym a efektívnym nástrojom pre výučbu environmentálnych tém. Jeho cieľom je už od útleho veku vzbudiť u detí aktívny vzťah k ochrane prírody a motivovať ich, aby svoje vedomosti a záväzky preniesli aj do domácich podmienok. Vďaka adaptabilite materiálu môžu učitelia zošit využívať flexibilne, prispôsobujúc jeho obsah konkrétnym potrebám a podmienkam jednotlivých regiónov, čím prispeje k širšiemu a hlbšiemu porozumeniu environmentálnej problematiky medzi mladou generáciou.

PROJEKT FINANCOVAnÝ Z ENVIROFONDU 5/2023

ovecka%2520s%2520tienom_edited_edited.pn
bottom of page