top of page
odpady bez pozadia.png

ODPADy

ovecka%2520s%2520tienom_edited_edited.pn

Najlepší odpad je ten, ktorý nikdy nevznikne.

Čo sa stane s našim odpadom? Ako ho správne separovať a kompostovať? Dá sa tvorbe predchádzať?

prednáška

21. 1. 2022

Odborný garant

Martina Veliká, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z. 

bottom of page