top of page

ovzdušie

Obrázok3.png
ovecka s tienom.png

Čisté ovzdušie potrebujem ja aj vy deti, vzduch predsa dýchajú zvieratá aj ľudia

Odkiaľ sa vzduch berie a z čoho sa skladá? Čo všetko ho znečisťuje? A čo môžeme urobiť preto aby bol čistejší?

Projektový zámer je realizovaný s finančnou podporou Zeleného vzdelávacieho fondu 4/2022 formou dotácie z Environmentálneho fondu

bottom of page