top of page

o nás

ZELENÉ VZDELÁVANIE, občianske združenie

sídlo: 

oblasti pôsobenia: 

prebiehajúce projekty:

nový, plánovaný projekt:

Panenská 18, Bratislava, SR

envirovzdelávanie, 

environmentálne riešenia v praxi, 

sociálna pomoc

organizácia odborných seminárov (spolupráca s OZ EDUKA)

pravidelné čistenie Klastavského potoka

sociálna pomoc pre marginalizovanú komunitu

envirovzdelávanie pre základné školy

Naše ciele

  • objektívne informovať o všetkých zdrojoch environmentálneho znečistenia v jednotlivých regiónoch: doprava, spaľovanie tuhého paliva, priemysel..

  • motivovať deti aj rodičov, aby sa aktívne podieľali na ochrane životného prostredia  vo svojom regióne

  • poukázať na to, aká dôležitá je sila jednotlivca s mottom: KAŽDÝ MÔŽE ZAČAŤ OD SEBA.

  • praktické environmentálne vzdelávanie detí aj dospelých

bottom of page