top of page
les 2.jpg

Na ďalších projektoch pracujeme

Vytvoril: sebik.tv

Projektový zámer je realizovaný s finančnou podporou Zeleného vzdelávacieho fondu 4/2022 formou dotácie z Environmentálneho fondu

bottom of page